8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

இந்த ஆரோக்கியத்தை பற்றிய செய்திகள் சுகாதார வல்லுநர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை. இந்த ஆரோக்கியத்தை பற்றிய செய்திகளை உங்கள் மக்களுக்கு புறியும்படி மாற்றிகொள்ளாளாம் ஆனால் அவை சரியனாதாக இருக்கவேண்டும். இந்த ஆரோக்கியத்தை பற்றிய செய்திகள் மிகவும் கவணத்தோடு இக்காலக்கட்டத்திற்க்கு தகுந்தவாறு உள்ளாதா எனவும் சரிப்பார்க்க்வும். குழந்தைகள் வகுப்பறையில் ஆரோக்கிய கல்வி பற்றி ஒரு பயிற்ச்சி செய்து பார்க்க்வும் மற்றும் இத்தலைப்புகளைப் பற்றி கலந்துரையாட இச்செய்திகளை சுகாதார கல்வியாளர்கள் பயன்ப்படுத்தவும்.

உதாரணத்திற்க்கு குழந்தைகள் கைகளை கழுவுவதுப்பற்றி படித்தச்செய்தியை ஒருவருக்குஒருவரிடமும் மற்றும் குடும்பத்துடன் கேட்கவேண்டிய கேள்வி: எந்த காரணத்திற்க்காக நமது மக்கள் மற்றும் நமது குடும்பம் கைகளை கழுவது கடினம் என நினைக்கிறாற்கள்? இச்செய்திகளை குழந்தைகள் ஒன்று கூடி பிரச்சனையை தீர்ப்பதுப்பற்றி விவாதிக்கவும் மற்றும் அதன் மூலமாக உருவாகும் மாற்றத்திற்க்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இச்செய்திகளின் நோக்கம். இச்செய்திகள் மூலம் விவாதத்திற்க்கும் செயல் வடிவத்திற்க்கும் எடுத்துச்செல்லமுடியும்.

பெற்றோர்கள் அல்லது ஆசிரியர்கள் இச்செய்திகளை குழந்தைகள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளச் செய்ய வேண்டும். அல்லது குழந்தைகளை ஒவ்வொறு செய்திக்கும் ஒரு செயலை செய்யை சொல்லலாம் அது அவர்களுக்கு மனப்பாடம் செய்துக் கொள்ள பயன்படும். குழந்தைகள் இச்செய்திகளை கற்றுக்கொண்டு மற்ற குழந்தைகளோடு பகிர்ந்துக்கொள்ள பரிசுகளை கொடுக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு நாடா அல்லது வண்ணத்துணிகளை பரிசயாக வழங்கங்கலாம். அவர்கள் அவற்றை பயன்ப்படுத்தி ஒரு வண்ணமயமான ரெயின்போ குச்சியை உருவாக்கி கற்றுக்கொண்ட சுகாதார செய்திகளைக் மற்றவ்ர்களுடன் பகிர்ந்துக்கொள்ளளாம்.

UK-யில் கேம்பிரிட்ஜ்யில் உள்ள ஒரு சிறிய Children for Health என்ற தொண்டு நிறுவனத்தால் குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட 100 சுகாதார செய்திகள். உலகில் உள்ள அனைத்து சுகாதார கல்வி பனியாளர்களுடன் Children for Health பணியாற்றுகிறது.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org.

1. கைக்குழந்தைகளைப் பேனிக்காத்தல் (Tamil, Caring for Babies & Young Children)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

1 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள்: கைக்குழந்தைகளைப் பேனிக்காத்தல்

 1. குழந்தைகள் மற்றும் கைக்குழந்தைகளிடம் முடிந்த வரை சிர்த்து பேசுங்கள், பாடுங்கள் மற்றும் கைப்பிடித்து விளையாடுகங்கள்.
 2. குழந்தைகள் மற்றும் கைக்குழந்தைகள் தீடிரன கோவபடுவார்கள், பயப்படுவார்கள் மற்றும் அழுவார்கள் அதை அவர்களுக்கு சொல்ல தெரியாதது. எப்போழுதும் அவர்களிடம் அன்பாக இருங்கள்.
 3. குழந்தைகள் நடப்பது, பேசுவது, குடிப்பது மற்றும் சாப்படுவது போன்றவற்றை சீக்கரம் கற்றுக்கொள்வார்கள். அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஆனால் அவர்களாக கற்றுக்கொள்ளவிடுங்கள்.
 4. அனைத்து பெண் மற்றும் ஆண்குழந்தைகள் சமமான அளவில் முக்கியமாணவர்கள். அனைவரையும் நன்றாகப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக உடல் நலமற்றவர்கள் மற்றும் உடல் ஊணம் முற்றோற்கள்.
 5. அவர்களைச்சுற்றி நடக்கும் செயல்களை அவர்கள் பிரிதிப்பலிப்பார்கள். அவர்களுடன் இருக்கும்போது நற்ச்செயல்களை செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு நல்வழிகாட்டுங்கள் அதேசமயம் உங்களைப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 6. குழந்தைகள் அழுவதுதற்க்கு எதாவது காரணம் இருக்கும் (பசி, பயம், வலி). அவை என்னவென்று கண்டுப்பிடுயுங்கள்.
 7. குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடங்களில் படிப்பதற்க்கு தயாராக எழுத்துக்கள், வார்த்தைகள், ஒவியம் வரைதல் போன்றவற்றை கற்றுக்கொடுங்கள். அவர்களுக்கு கதைகளை சொல்லுங்கள், அவர்களுடன் பாட்டு பாடுங்கள் மற்றும் நடணம் ஆடுங்கள்.
 8. ஒரு குழுவாக இருந்து கைக்குழந்தை எவ்வாறு வளர்கிறது மற்றும் அக்குழந்தை முதலில் பேசிவது, நடப்பது, அழுவது போன்றவற்றை ஒரு புத்தக்கதில் குறித்து வாருங்கள்.
 9. நோய்கள் வராமல் தடுக்க கைக்குழந்தைகளைப் பேனிக்காக்கும் பெரியவர்கள் மற்றும் பெரிய குழந்தைகள், கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் சுத்தமாக (குறிப்பாக கை மற்றும் முகம்) வைத்துக்கொள்ளவும், சுத்தமான தண்ணீர் குடிப்பதற்க்கும் போதுமான அளவு உணவு எடுத்துக்கொள்ள உதவிச்செய்யுங்கள்.
 10. கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் ஆனால் உங்களை மறக்காதீர்கள். நீங்களும் முக்கியமானவர்கள்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org .

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

கைக்குழந்தைகளைப் பேனிக்காத்தல்: குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி கைக்குழந்தைகளைப் பேனிக்காத்தல் பற்றி செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மனபாடம் செய்துக் கொள்ளுங்கள். அவற்றை மறக்காதீர்கள்.
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் இச்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • ஆண் குழந்தைகளையும் பெண் குழந்தைகளையும் தனித் தனிக்குழுக்களாக பிரித்து ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளின் விளையாட்டையும் பெண் குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகளின் விளையாட்டையும் விளையாடச் செய்யுங்கள். அதன் பிறகு இரண்டு குழுக்களையும் விவாதிக்கச்செய்யுங்கள். உதாரணத்திற்க்கு, இது ஆண்கள் விளையாட்டு, இது பெண்கள் விளையாட்டு என அழைப்பது சரியா? ஏன் சரி? ஏதற்கு சரி அல்ல?
 • நல்ல மற்றும் தீய பழக்கங்கள் பற்றி வீட்டில் அல்லது பள்ளிக்கூடத்தில் விவாதியுங்கள், அவை ஏன் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • இந்த தலைப்புப்பற்றி என்ன தெரியும் என்பதை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க சுவரொட்டிகளை உருவாக்குங்கள்.
 • உங்கள் சமூகத்தில் மற்றும் உங்கள் வீட்டில், பள்ளிகளில் பொம்மை செய்யும் விளையாட்டடை நடத்துங்கள். உதாரணத்திற்க்கு அலைபேசி, கிலுகிலுப்பை, வீடு கட்டுதல், பொம்மைகள், விலங்குகள் மற்றும் படங்களுடன் கூடிய புத்தக்ங்கள் உருவாக்குதல்.
 • சின்ன சின்ன செயல்கள் எவ்வாறு நோய்களை தடுக்கும் என்பதை காட்ட ஒவியங்கள் மற்றும் சுவரொட்டிகளை உருவாக்குங்கள் உதாரணத்திற்க்கு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தம் செய்யவது, தடுப்பூசிக்கள் போட்டுக்கொள்வது மற்றும் சரியான உணவு முறை.
 • பராமரிப்பாளர்கள் குழந்தைகளோடு விளையாடுவது பற்றி ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள். இரண்டு தாய்மார்கள் பேசிக்கொள்வது போல் ஒரு நாடகத்தை உருவாக்கலாம் அதில் ஒருவர் குழந்தை அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவராகவும் குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவராகவும் இருக்கலாம். உணர்ச்சி அல்லது உணர்வுகள் பற்றி சைகைகள் மற்றும் முகம் பாவனைகள் வைத்து ஒரு ஊமை நாடகம் அல்லது நாடகத்தை உருவாக்குங்கள். மற்ற குழந்தைகள் அந்த உணர்ச்சி அல்லது உணர்வுகள் என்ன என கண்டுப்பிடிப்பார்கள்.
 • உங்கள் பெற்றோர் மற்றும் தாத்தா பாட்டியிடம் கைக்குழந்தைகள் எதற்க்காக சிரிக்கிறது அழுகிறது என்பதை கேட்டுக்கொண்டு அதை உங்கள் வகுப்பறையில் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்!
 • உங்கள் சமூகத்தில் இருந்து ஒரு குழந்தையை ஒரு வகுப்பு அல்லது ஒரு குழு தத்தெடுக்கலாம். குழந்தையின் தாயார் மாதம் மாதம் குழந்தையின் வளர்ச்சிப் பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுவார்கள்.
 • சுத்தமான தண்ணீர் குடிப்பது, சுத்தமாக இருப்பது போன்ற சின்ன சின்ன செயல்கள் மூலம் நோய்களை தடுக்கலாம் என்பதுக் குறித்து ஒரு பாடலை உருவாக்குங்கள் அதை உங்கள் வீட்டில் உள்ள தம்பி, தங்கைகளுக்கு பாடிக்காட்டுங்கள்.
 • பெரிய பிள்ளைகள் உங்கள் பெற்றோரிடம் கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளவதில் எவை சிரம்மாக இருந்தது எவை பயன்யுள்ளதாக இருந்தது என்று பேட்டிக் காணுங்கள்.
 • ஒரு குழந்தையின் மூளை எப்படி வளர்கிறது என்பதைப் பற்றி சுகாதார ஊழியரை அல்லது அறிவியல் ஆசிரியரிடம் கேளுங்கள்.
 • பெரிய பிள்ளைகள் அவர்கள் சமுகத்தில் உள்ள முதியோரிடம் விளையாட்டு, கதைகள், அல்லது பாடல்களை கற்றுத்தரச்சொல்லி கேட்க்கலாம் அப்பாடல்களை கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாடச்சொல்லி கேட்க்கலாம்.
 • கைக்குழந்தைகளுக்கு நோய்கள் வராமல் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பெரியோரிடம் கேட்க்கலாம்.

மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்பு கொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org

2. இருமல், சளி, மற்றும் நோய் (Tamil, Coughs, Colds & Pneumonia)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

2 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள் : இருமல், சளி, மற்றும் நோய்

 1. புகையில் இருக்கும் நுந்துகள்கள் நுரையீலுக்குள் சென்று நோயை உண்டாக்கலாம். புகையை தவிர்க்க வெளிப்புறத்தில் அல்லது புகை வெளியே செல்லும் இடத்தில் சமையில் செய்யவும்.sa,, picture of a person coughing
 2. புகைப்பிடித்தல் நுரையீலை பாதிக்கும். மற்றவர்கள் புகைப்பிடிக்கும் போது வெளிவரும் புகையை சுவாசிப்பது தீங்கு விளைவிக்கும்.
 3. எல்லோருக்கும் இருமல் மற்றும் சளி உண்டாகும். எல்லோரும் சீக்கரம் குணமடைவார்கள். மூன்று வார்ங்களுக்கு மேல் இருமல் மற்றும் சளி இருந்தால் மருத்துவமனையை நாடவும்.
 4. பாக்டீரியா மற்றும் நோய்க்கிருமிகள் உள்ளன. நோய்க்கிருமிகள் இருமல் மற்றும் சளி உண்டாக்கும். அவற்றைக் கொல்ல முடியாது.
 5. நுரையீரல் நாம் சுவாசிக்க உதவும் உடல் உறுப்பு. இருமல் மற்றும் சளி நம் நுரையீரலை பாதிக்கும். குலைக்காய்ச்சல் என்பது நம் நுரையீரலில் ஒரு விதமான தொற்றுநோயை உருவாக்கும் பாக்டீரியா.
 6. வேகமாக சுவாசிப்பது குலைக்காய்ச்சல் (ஓரு கொடிய நோய்) இருப்பதற்க்கான அறிகுறி. சுவாசிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் மார்பகங்கள் மேலே கீழே செல்வதை கவனியுங்கள். உடற்ச்சொற்வு, காய்ச்சல் மற்றும் மார்பு வலி சில அறிகுறிகள்.
 7. 2 மாதத்திற்க்கு மேலான குழந்தைகள் ஒரு நிமிடத்திற்க்கு 60 அல்லது அதற்க்கு மேல் மூச்சை இழுத்துவிட்டால் உடனடியாக சுகாதார ஊழியரிடம் அழைத்துச் செல்லுங்கள். 1-5 வயது குழந்தைகள் ஒரு நிமிடத்திற்க்கு 20-30 வரை மூச்சைவிடுகிறது.
 8. நல்ல உணவுகள் (தாய்ப்பால் கொடுத்தல்), புகையற்ற வீடு மற்றும் தடுப்புமருந்துகள் குலைக்காய்ச்சல் போன்ற கொடிய நோயைத் தடுக்கும்.
 9. இருமல் மற்றும் சளியை குணப்படுத்த சூடான வடிசாறு மற்றும் பழச்சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மற்றும் மூக்கை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
 10. இருமல், சளி மற்றும் மற்ற நோய்கள் பரவாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். கைகள் மற்றும் சாப்பிட அல்லது குடிக்க பயன்ப்படுத்தும் பாத்திரங்களை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள், இருமுவதற்க்கு ஒரு காகிதத்தை பயன்ப்படுத்துங்கள்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org .

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

இருமல், சளி, மற்றும் நோய் : குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி வயிற்றுப்போக்குப் பற்றி செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மனபாடம் செய்துக் கொள்ளுங்கள். அவற்றை மறக்காதீர்கள்.
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் இச்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்கள். புகை எங்கு உள்ளது? புகை எங்கு இல்லை? உங்கள் குழந்தைகள் விளையாட புகையற்ற இடம் ஒன்னற கண்டுபிடியுங்கள்.
 • பெற்றோர்கள் அவர்களின் குழந்தைகளை தட்டம்மை மற்றும் கக்குவான் இருமல் போன்ற கொடிய நோய்களை தடுக்க தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ள ஊக்கப்படுத்துவது போல் ஒரு சுவரொட்டியை உருவாக்குங்கள்.
 • குலைக்காய்ச்சல் பற்றி ஒரு பாடல் உருவாக்கி உங்கள் குடும்பங்களுடன் மற்றும் நன்பர்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்!
 • சுவாசம் வேகமாக அல்லது சரியாக உள்ளதா என அறிய சரம் மற்றும் கல் ஊசல் ஒன்றை உருவாக்குங்கள். அவற்றில் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்று உங்கள் குடும்பங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • கைக்குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது பற்றி ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • காய்ச்சல் உள்ளபோது உடல் குளிராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் சளி உள்ளபோது உடல் சுடுயாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • உணவை சாப்பிடும் முன் மற்றும் கழிவறைகளைப் பயன்படுத்திய பிறகு உங்கள் கைகளை கழுவுது பற்றி அறிந்து கொள்ள உங்கள் வீடு மற்றும் பள்ளிக்காக ஒரு டிப்பி டாப்யை உருவாக்குங்கள்!
 • நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இருமல், சளி வராமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • குலைக்காய்ச்சல்ப் பற்றி நாம் அறிந்தவற்றை பரிசோதிக்க, குலைக்காய்ச்சல் மற்றும் சளி உள்ளது போல் பல விதமான காட்சிகளாக நடித்துக்காட்டுங்கள்.
 • குலைக்காய்ச்சல்கான அறிகுறிகள் என்ன் என்று கேளுங்கள்? என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதை உங்கள் குடும்பங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்!
 • புகைத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளதா என கேளுங்கள்? உங்கள் பள்ளி புகையற்ற இடமா?
 • எதனால் சுவாசம் வேகமாக உள்ளது என கேளுங்கள்? நமது சுவாசம் வேகமாக உள்ளதா என்பதை அறிய கற்றுக்கொண்டு அதனால் யாருக்காவது குலைக்காய்ச்சல் உள்ளதா என் அறியலாம்.
 • சளி மற்றும் இருமலை குணப்படுத்த பழைய மற்றும் புதிய வழிமுறைகள் என்ன என்று கேளுங்கள்?
 • கிருமிகள் எப்படி பரவுகிறது என்று கேளுங்கள்? கை குலுக்கும் விளையாட்டு விளையாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

மேலும் டிப்பி டாப்யை தயாரித்தல், ஊசல் மற்றும் கை குலுக்கும் விளையாட்டு போன்ற குறிப்பிட்ட தகவலுக்கு www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org

3. நோய்த்தடுப்புமுறைகள் (Tamil, Immunisation)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

2 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள் : இருமல், சளி, மற்றும் நோய்

 1. புகையில் இருக்கும் நுந்துகள்கள் நுரையீலுக்குள் சென்று நோயை உண்டாக்கலாம். புகையை தவிர்க்க வெளிப்புறத்தில் அல்லது புகை வெளியே செல்லும் இடத்தில் சமையில் செய்யவும்.
 2. புகைப்பிடித்தல் நுரையீலை பாதிக்கும். மற்றவர்கள் புகைப்பிடிக்கும் போது வெளிவரும் புகையை சுவாசிப்பது தீங்கு விளைவிக்கும்.
 3. எல்லோருக்கும் இருமல் மற்றும் சளி உண்டாகும். எல்லோரும் சீக்கரம் குணமடைவார்கள். மூன்று வார்ங்களுக்கு மேல் இருமல் மற்றும் சளி இருந்தால் மருத்துவமனையை நாடவும்.
 4. பாக்டீரியா மற்றும் நோய்க்கிருமிகள் உள்ளன. நோய்க்கிருமிகள் இருமல் மற்றும் சளி உண்டாக்கும். அவற்றைக் கொல்ல முடியாது.
 5. நுரையீரல் நாம் சுவாசிக்க உதவும் உடல் உறுப்பு. இருமல் மற்றும் சளி நம் நுரையீரலை பாதிக்கும். குலைக்காய்ச்சல் என்பது நம் நுரையீரலில் ஒரு விதமான தொற்றுநோயை உருவாக்கும் பாக்டீரியா.
 6. வேகமாக சுவாசிப்பது குலைக்காய்ச்சல் (ஓரு கொடிய நோய்) இருப்பதற்க்கான அறிகுறி. சுவாசிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் மார்பகங்கள் மேலே கீழே செல்வதை கவனியுங்கள். உடற்ச்சொற்வு, காய்ச்சல் மற்றும் மார்பு வலி சில அறிகுறிகள்.
 7. 2 மாதத்திற்க்கு மேலான குழந்தைகள் ஒரு நிமிடத்திற்க்கு 60 அல்லது அதற்க்கு மேல் மூச்சை இழுத்துவிட்டால் உடனடியாக சுகாதார ஊழியரிடம் அழைத்துச் செல்லுங்கள். 1-5 வயது குழந்தைகள் ஒரு நிமிடத்திற்க்கு 20-30 வரை மூச்சைவிடுகிறது.
 8. நல்ல உணவுகள் (தாய்ப்பால் கொடுத்தல்), புகையற்ற வீடு மற்றும் தடுப்புமருந்துகள் குலைக்காய்ச்சல் போன்ற கொடிய நோயைத் தடுக்கும்.
 9. இருமல் மற்றும் சளியை குணப்படுத்த சூடான வடிசாறு மற்றும் பழச்சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மற்றும் மூக்கை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
 10. இருமல், சளி மற்றும் மற்ற நோய்கள் பரவாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். கைகள் மற்றும் சாப்பிட அல்லது குடிக்க பயன்ப்படுத்தும் பாத்திரங்களை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள், இருமுவதற்க்கு ஒரு காகிதத்தை பயன்ப்படுத்துங்கள்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org.

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

2. இருமல், சளி, மற்றும் நோய்தமிழ் Home4. மலேரியா

இருமல், சளி, மற்றும் நோய் : குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி வயிற்றுப்போக்குப் பற்றி செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மனபாடம் செய்துக் கொள்ளுங்கள். அவற்றை மறக்காதீர்கள்.
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் இச்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்கள். புகை எங்கு உள்ளது? புகை எங்கு இல்லை? உங்கள் குழந்தைகள் விளையாட புகையற்ற இடம் ஒன்னற கண்டுபிடியுங்கள்.
 • பெற்றோர்கள் அவர்களின் குழந்தைகளை தட்டம்மை மற்றும் கக்குவான் இருமல் போன்ற கொடிய நோய்களை தடுக்க தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ள ஊக்கப்படுத்துவது போல் ஒரு சுவரொட்டியை உருவாக்குங்கள்.
 • குலைக்காய்ச்சல் பற்றி ஒரு பாடல் உருவாக்கி உங்கள் குடும்பங்களுடன் மற்றும் நன்பர்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்!
 • சுவாசம் வேகமாக அல்லது சரியாக உள்ளதா என அறிய சரம் மற்றும் கல் ஊசல் ஒன்றை உருவாக்குங்கள். அவற்றில் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்று உங்கள் குடும்பங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • கைக்குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது பற்றி ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • காய்ச்சல் உள்ளபோது உடல் குளிராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் சளி உள்ளபோது உடல் சுடுயாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • உணவை சாப்பிடும் முன் மற்றும் கழிவறைகளைப் பயன்படுத்திய பிறகு உங்கள் கைகளை கழுவுது பற்றி அறிந்து கொள்ள உங்கள் வீடு மற்றும் பள்ளிக்காக ஒரு டிப்பி டாப்யை உருவாக்குங்கள்!
 • நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இருமல், சளி வராமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • குலைக்காய்ச்சல்ப் பற்றி நாம் அறிந்தவற்றை பரிசோதிக்க, குலைக்காய்ச்சல் மற்றும் சளி உள்ளது போல் பல விதமான காட்சிகளாக நடித்துக்காட்டுங்கள்.
 • குலைக்காய்ச்சல்கான அறிகுறிகள் என்ன் என்று கேளுங்கள்? என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதை உங்கள் குடும்பங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்!
 • புகைத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளதா என கேளுங்கள்? உங்கள் பள்ளி புகையற்ற இடமா?
 • எதனால் சுவாசம் வேகமாக உள்ளது என கேளுங்கள்? நமது சுவாசம் வேகமாக உள்ளதா என்பதை அறிய கற்றுக்கொண்டு அதனால் யாருக்காவது குலைக்காய்ச்சல் உள்ளதா என் அறியலாம்.
 • சளி மற்றும் இருமலை குணப்படுத்த பழைய மற்றும் புதிய வழிமுறைகள் என்ன என்று கேளுங்கள்?
 • கிருமிகள் எப்படி பரவுகிறது என்று கேளுங்கள்? கை குலுக்கும் விளையாட்டு விளையாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

மேலும் டிப்பி டாப்யை தயாரித்தல், ஊசல் மற்றும் கை குலுக்கும் விளையாட்டு போன்ற குறிப்பிட்ட தகவலுக்கு www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org

4. மலேரியா (Tamil, Malaria)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

4 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள் : மலேரியா

 1. தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட கொசுக் கடித்தல் மூலம் மலேரியா பரவுகிறது.
 2. மலேரியா ஆபத்தான நோய். இது காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகிறது, குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களைக் கொல்லக்கூடியது.
 3. பூச்சிக்கொல்லி கொசுவலைகளை பயன்படுத்தி தூங்குவதன் மூலம் கொசுக்கடியில் இருந்து பாதுகாத்துகொள்ளவும் அக்கொசுக்களை கொல்லவும் முடியும்.
 4. மலேரியா கொசுக்கள் சூரியன் உதிக்கும் நேரத்திலும் மற்றும் சூரியன் மறையும் நேரத்திலும் கடிக்கக்கூடியவை.
 5. குழந்தைகள் மலேரியாவால் பாதிக்கப்படும்போது அவர்களின் வளர்ச்சி மெதுவாக இருக்கலாம்.
 6. முன்று வகையான பூச்சிக்கொல்லி தெளித்தல் மூலம் மலேரியா கொசுக்களைக் கொல்லலாம் : வீடுகளை சுற்றி, காற்றில், தண்ணிரில்.
 7. மலேரியா நோய்க்கான அறிகுறிகள் அதிக காய்ச்சல், தலைவலி, தசை மற்றும் வயிற்று வலி மற்றும் குளிர்காய்ச்சல் ஆகியவையாகும். விரைவான சோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் உயிர்களைக் காக்கின்றன.
 8. மருத்துவ நிபுணர்களின் உதவியுடன் சிகிச்சைகள் எடுப்பதன் மூலம் நோய் வராமல் தடுக்கலாம்.
 9. மலேரியாவானது, பாதிக்கப்பட்ட நபரின் இரத்தத்தில் வாழ்கிறது, அவை இரத்த சோகையை ஏற்படுத்தி உடலை சோர்வாகவும் பலவீனமாகவும் ஆக்கிவிடும்.
 10. ஒரு சமூகத்தில் மலேரியா அதிகமாக இருக்கும் நேரத்தில் தடுப்பு மருந்துகள் எடுப்பதன் மூலம் மலேரியா மற்றும் அவற்றால் உண்டாகும் இரத்த சோகையை தடுக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org.

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

மலேரியா: குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி மலேரியா பற்றிய செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். அவற்றை மறக்காதீர்கள்.
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் இச்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • மலேரியா எப்படி பரவுகிறது என்பது பற்றியும், நாம் ஒன்று கூடி அதனைத் தடுக்கும் முறை குறித்தும் மற்றவர்கள் பார்க்கும் சுவரொட்டிகளை உருவாக்குங்கள்.
 • கொசுக்களின் வாழ்க்கை சுழற்சிமுறை பற்றி பிற குழந்தைகளுக்கு புரியும்படி ஒரு கதை அல்லது ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • பூச்சிக்கொல்லி வலைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கொசுக்கடியில் இருந்து பாதுகாத்துகொள்ளும் முறை பற்றி அறிந்து கொள்ள சுவரொட்டிகளை உருவாக்குங்கள்.
 • கொசுக்கடியில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளும் முறை பற்றி ஒரு கதை மூலம் அல்லது ஒரு சுவரொட்டி மூலம் சொல்லுங்கள்.
 • இன்னொரு குழந்தைக்கு மலேரியாவின் அறிகுறிகள் இருப்பதை அறிந்து பெரியவர்களிடம் அக்குழந்தைக்கு மருத்துவ சோதனை செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்கு ஒரு கதை அல்லது ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • மலேரியா மற்றும் இரத்த சோகையின் அறிகுறிகள் என்ன என்பதையும் புழுக்கள் எவ்வாறு இரத்த சோகையை உருவாக்குகின்றன மற்றும் மலேரியா எவ்வாறு இரத்த சோகையை உருவாக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு கதை அல்லது ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • உங்கள் சமூகத்திற்கு இரும்புச் சத்து நிறைந்த உணவைப் பற்றிய சுவரொட்டிகளை உருவாக்குங்கள்.
 • உங்களை விட சிறிய குழந்தைகளுக்கு கொசுவலைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கொசுக்கடியில் இருந்து பாதுகாத்துகொள்ள கற்றுக்கொடுங்கள்.
 • படுக்கையின் கொசு வலைகள் ஒழுங்காகசெருகப்பட்டு, எந்த துளைகளும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்!
 • குழந்தைகளுக்கு கொசுவலைகளின் பயன்பாடு குறித்தும் எதற்காக பயன்படுத்துவது என்பது குறித்தும் அதன் நன்மை குறித்தும் விளக்க ஒரு கதை அல்லது ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்!
 • படுக்கையின் கொசு வலைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை மக்களுக்கு காட்ட ஒரு பிரச்சாரத்தை ஏற்பாடு செய்யுங்கள்!
 • உங்கள் பள்ளிக்கு ஒரு சுகாதார பணியாளரை அழைத்து படுக்கையின் கொசு வலைகள் மற்றும் மருத்துவ சோதனைகள் பற்றி குழந்தைகளுடன் பேசச் சொல்லவும்!
 • பாடல்கள், நடனம், மற்றும் நாடகம் மூலம் இச்செய்திகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் மலேரியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்று கேளுங்கள். நாம் மலேரியாவை தடுப்பது எப்படி? நீண்ட கால பூச்சிக்கொல்லி பூசப்பட்ட படுக்கை கொசு வலைகளை மற்றும் ஜன்னல் திரைகளை எப்படி பயன்படுத்துவது மற்றும் அவை எப்படி வேலை செய்கின்றன? சமூகத்தில் நீண்ட கால பூச்சிக்கொல்லி படுக்கை வலைகளை எப்போது மக்கள் பெற முடியும்? மலேரியா எவ்வாறு கொல்கிறது? குறிப்பாக ஏன் குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு மலேரியா ஆபத்தான நோயாக உள்ளது? சுகாதாரப் பணியாளர்கள் குழந்தைகளுக்கு மலேரியாவை தடுக்க பெண்களுக்கு எந்த வகையான தடுப்புமருந்துகள் கொடுக்கிறார்கள், அதை எப்போது கொடுக்கிறார்கள்? இரும்புச் சத்து நிறைந்த உணவுகள் (இறைச்சி, சில தானியங்கள் மற்றும் பசுமையான இலை காய்கறிகள்) இரத்த சோகைகளைத் தடுப்பதற்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன? மக்கள் எப்படி கொசுக்கடியில் இருந்து தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள முடியும்? மலேரியா இரத்தத்தில் உள்ளதா என்பதைப் பரிசோதிப்பதற்கான சிறப்புப் பரிசோதனையை நீங்கள் எப்படி அழைக்கிறீர்கள்?

மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்பு கொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org

5. வயிற்றுப்போக்கு (Tamil, Diarrhoea)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

5 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள்: வயிற்றுப்போக்கு

 1. ஒரு நாளில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேல் தண்ணீர் போன்று மலம் வருவது வயிற்றுப்போக்கு.
 2. அசுத்தமான உணவு, பானங்கள் உண்பதால் அல்லது அசுத்தமான கரண்டி, பாத்திரம் பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவும் அசுத்தமான விரல்களால் வாயைத் துடைக்கும்போது எற்படும் தொற்றால் வயிற்றுப்போக்கு உருவாகும்.
 3. தண்ணீர் மற்றும் திரவங்கள் ஆகியவற்றின் இழப்பு உடலை பலவீனமாக்குகிறது. நம் உடலில் உள்ள திரவங்கள் மாற்றப்படாவிட்டால், வயிற்றுப்போக்கு இளம் குழந்தைகள் உயிருக்கு ஆபத்தாகும்.
 4. சுத்தமான நீர், அல்லது தேங்காய் அல்லது அரிசி கஞ்சி போன்ற கூடுதல் பாதுகாப்பான பானங்கள் கொடுப்பதன் மூலம் வயிற்றுப்போக்கு தடுக்கப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் தருவது நல்லது.
 5. வயிற்றுப்போக்கு கொண்ட குழந்தைகளுக்கு உலர்ந்த வாய் மற்றும் நாக்கு, குழி விழுந்த கண்கள், கண்ணீர், தளர்வான தோல் மற்றும் கை, கால்கள் குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு உச்சந்தலையில் சிறிய குழி போன்று உருவாகலாம்.
 6. குழந்தைகள் ஒரு நாளில் ஐந்து முறைக்கு மேல் தண்னீர் போன்று மலம் கழித்தாலோ அல்லது இரத்தம் தோய்ந்த மலம் கழித்தாலோ அல்லது வாந்தி எடுத்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.
 7. ORS என்பது உடல் வறட்சி நீக்கல் முறையாகும். ORS எடுத்துக்கொள்ள மருத்துவமனை அல்லது மருந்து கடைகளை நாடவும். ORS- ஐ சுத்தமான தண்ணீரில் கலந்து குடிப்பது வயிற்றுப்போக்குக்கு சிறந்தது.
 8. பெரும்பாலான வயிற்றுப்போக்கு மருந்துகள் வேலை செய்யாது ஆனால் 6 மாதம் (வயது) மேலான குழந்தைகளுக்கு துத்தநாகம் மாத்திரைகள் விரைவில் குணப்படுத்தும். ORS- ஐ எடுத்துக்கொள்ளுவது நல்லது.
 9. வயிற்றுப்போக்கு கொண்ட குழந்தைகள் தங்கள் உடல்களை வலுவாக்கிக்கொள்வதற்கு முடிந்தளவு சுவையான, கரைத்த உணவை சாப்பிட வேண்டும்.
 10. குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் மூலமாகவும், ஆரோக்கியமான உணவு முறை மூலமாகவும், தடுப்பூசிக்கள் போடுவது மூலமாகவும் வயிற்றுப்போக்கு வராமல் தடுக்கலாம்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org.

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

வயிற்றுப்போக்கு: குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி வயிற்றுப்போக்குப் பற்றி செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். அவற்றை மறக்காதீர்கள்.
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் இச்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • நம் உணவை கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க ஒரு எளிய ஃப்ளை ட்ராப்பை உருவாக்குங்கள்.
 • வயிற்றுப்போக்குக்கான அறிகுறிகளை பற்றி அறிவதற்கு சுவரொட்டிகளை உருவாக்குங்கள்.
 • சுகாதாரப் பணியாளரின் உதவியை நாடுவது பற்றி ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • வயிற்றுப்போக்கு எவ்வாறு தடுக்கப்படலாம் என்பதை அறிய பரமபதம் விளையாட்டு ஒன்றை உருவாக்குங்கள்.
 • உங்களுடைய பள்ளி மற்றும் வீட்டுக்கான முதல் உதவி பெட்டியை உருவாக்குங்கள்.
 • இரண்டு தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வயிற்றுப்போக்கிலிருந்து எப்படி காப்பது என்பதை பற்றி பேசிக் கொள்வது போல் ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குங்கள்.
 • வயிற்றுவலி அறிகுறிகள் பற்றி நாம் அறிந்திருப்பதைச் சோதிக்க, ஒரு வயிற்றுப்போக்கு கொண்ட குழந்தையின் படத்தை வரைந்து பாகம் குறிக்கும் ஒரு விளையாட்டை விளையாடுங்கள்.
 • தாவரங்கள் எவ்வாறு வளரும் என்பதனைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், தாவரங்களுக்கு நீர் இல்லாதபோது என்ன நடக்கிறது என்பதைக் கண்டறியவும்.
 • வயிற்றுப்போக்கைத் தடுக்க நாம் வசித்துவரும் இடங்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.
 • கிருமிகள் எவ்வளவு விரைவாக பரவக்கூடும் என்பதைக் கண்டறிய கை குலுக்கும் விளையாட்டு ஒன்றை விளையாடுங்கள்.
 • உங்கள் பெற்றோர்கள் எவ்வளவு காலம் தாய்ப்பால் குடித்தார்கள் என்று கேளுங்கள்? வயிற்றுப்போக்குக்கு நாம் எப்படி ORS மற்றும் துத்தநாக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்கிறோம்? எது போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும்போது நாம் சுகாதாரப் பணியாளரின் உதவியைப் பெற வேண்டும்? வயிற்றுப்போக்கு இருக்கும்போது எது போன்ற பாதுகாப்பான பானங்களை எடுத்து கொள்ள வேண்டும்? சூரிய ஒளி மூலம் குடி தண்ணீரை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளலாம்?ORS இல்லாத போது எந்த வகையான பானங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்? வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் காலரா எவ்வாறு பரவுகின்றன?

மேலும் ஃப்ளை ட்ராப் தயாரித்தல், கை குலுக்கும் விளையாட்டு, சூரிய ஒளி மூலம் தண்ணீரை பாதுகாப்பது போன்ற குறிப்பிட்ட தகவலுக்கு www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஐத் தொடர்புகொள்ளவும்

6. நீர் மற்றும் சுகாதாரம் (Tamil, Water, Sanitation & Hygiene)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

6 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள்: நீர் மற்றும் சுகாதாரம்

 1. சிறிதளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 10 விநாடிகளுக்கு தேய்த்து சுத்தம் செய்த பின்னர் தண்ணீரில் கைகளைக் கழுவி காற்றில் உலர்த்தவும் அல்லது உலர்ந்த துணிகளை பயன்படுத்தவும், அசுத்தமான துணிகளை பயன்படுத்தக்கூடாது.
 2. உங்கள் முகத்தில் T- மண்டலத்தைத் (கண்கள், மூக்கு மற்றும் வாய்) தொடுவதற்கு முன்னர் உங்கள் கைகளை நன்றாக கழுவவும். உங்கள் T- மண்டலத்தை தொடுவதைத் தவிர்க்கவும்.
 3. உணவை சாப்பிடும் முன் அல்லது குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்கும் முன், உங்கள் கைகளை கழுவவும்.
 4. உங்கள் உடலையும் துணிகளையும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள். உங்கள் முகம், தலைமுடி, கண்கள், காதுகள், பற்கள், மற்றும் கை கால் விரல்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள். காலணிகள் கிருமிகளிடமிருந்து பாதுக்காக்கின்றன.
 5. மனித மலம் மற்றும் விலங்கு மலத்தினை கொசுக்கள் மற்றும் ஈக்கள் நெருங்காவண்ணம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். கழிவறைகளைப் பயன்படுத்திய பிறகு உங்கள் கைகளை கழுவுங்கள்.
 6. உங்கள் முகத்தை சுத்தமாக வைத்திருங்கள். காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில், மற்றும் கொசுக்கள் கண்களுக்கு அருகில் பறக்கும் நேரங்களில் சிறிதளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் பயன்படுத்தி முகத்தை கழுவ வேண்டும்.
 7. அழுக்கு கைகள் அல்லது அசுத்தமான பாத்திரம் கொண்டு பாதுகாப்பான நீரை பயன்படுத்தாதீர். கிருமிகளிடமிருந்து பாதுக்காப்பாக இருங்கள்.
 8. சூரிய ஒளி தண்ணீருக்கு பாதுகாப்பானது. அந்த தண்ணீரை ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் எடுத்து வைத்து 6 மணிநேரத்திற்கு பிறகு குடிப்பது மிகவும் நல்லது.
 9. கிருமிகளை அழிக்க, கழுவிய பாத்திரங்களை சூரிய ஒளியில் உலர்த்தவும்.
 10. வீட்டை சுத்தமாக வைத்து கொள்வதன் முலமாக கொசுக்கள் மற்றும் ஈக்களிடமிருந்து நம்மை பாதுக்காக்கலாம். குப்பைகளை சேகரிக்கும், எரிக்கும் அல்லது புதைக்கும் வரை பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org .

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

நீர் மற்றும் சுகாதாரம் : குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி நீர் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றி செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மறந்துவிடாமல் இருக்க இவற்றை மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவும்!
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் எங்கள் குடும்பங்களுடன் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • நமது கைகளை எப்படிக் கழுவுவது என நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள உதவுகின்ற பாடலைக் கற்றுக்கொள்ளவும்
 • கிருமி கொண்ட குடும்பம் ஒன்று தூய்மையான குடும்பம் இருக்கும் ஊரில் குடிவரும்போது என்ன நடக்கிறது எனக் காட்ட ஒரு நாடகத்தை உருவாக்கி நடிக்கவும் அல்லது கிருமிகள் எங்கே ஒளிந்துகொள்ள விரும்பும் எனவும் நாடகம் நடிக்கவும்.
 • தங்கள் கைகளை சரியாக கழுவ வேண்டும் என்பதை நமதுஇளைய சகோதர சகோதரிகள் தெரிந்து கொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
 • ஒரு மக்கள் குழுவைக் கவனிக்க ஒரு மணி நேரத்தை செலவழிக்கவும், தங்கள் முகங்களை, துணிகளை அல்லது பிற மக்களை எவ்வளவு அடிக்கடி தொடுகிறார்கள் என்பதை பதிவு செய்யவும்.
 • கைகளில் இருந்து கிருமிகள் உடலில் பரவக்கூடிய எல்லா வழிகள் பற்றியும் சிந்தியுங்கள்.
 • பாடசாலை கழிப்பறைகள் சுத்தமாக இருப்பதை உறுதி செய்ய ஒரு திட்டத்தில் ஒன்றாக வேலை செய்யுங்கள்.
 • ஒரு வடிகட்டி மூலம் தண்ணீரை எப்படி சுத்தம் செய்வது என தெரிந்துகொள்ளவும்.
 • பாடசாலை சுற்றுச்சுவர் சுத்தமாகவும் மற்றும் குப்பைகள் இல்லாமல் தூய்மையாக வைத்திருக்க ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கவும்.
 • பள்ளியில் சுகாதார கிளப் ஒன்றைத் துவக்கவும்
 • ஈக்கள், அழுக்கு மற்றும் கிருமிகள் பற்றி நமக்குத் தெரிந்தவற்றை நமது குடும்பத்தினரிடம் சொல்லி வைக்கவும்.
 • நமது தண்னீர்ப் பாத்திரத்தை தூய்மையாகவும் மூடியபடியும் வைக்கவும் மற்றும் எப்போதும் கரண்டியை உபயோகிக்கவும், கைகளையோ அல்லது கிண்ணத்தையோ உபயோகிக்கலாகாது. பாத்திரத்திலிருந்து தண்ணீரை எப்படி எடுப்பது என நமதுஇளைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு காட்டவும்.
 • Tippy Tap!ஒன்றை எப்படிச் செய்வது என கூட்டாக பணியாற்றுங்கள்
 • நமது உடலைக் கழுவுவதற்காக சோப்பைப் பிடித்துக்கொள்ளும் ஒரு Wash Mitt ஐ எப்படிச் செய்வது.
 • வெல்லம் அல்லது சர்க்கரை நீருடன் ஒரு பிளாஸ்ட்டிக் பாட்டிலைக் கொண்டு ஒரு ஈ பிடிக்கும் பொறியைச் செய்யவும்!
 • Uசூரிய ஒளியை உபயோகித்துவீட்டில் வைத்து குடிப்பதற்கான நீரை தூய்மை செய்யவும்
 • அழுக்கான நீரைதூய்மை செய்ய ஒரு மணல் வடிகட்டியை செய்யவும்.
 • எமது சமூகத்தில் நீர் வழங்கலுக்கான வரைபடம் உருவாக்கி நீரானது குடிக்க பாதுகாப்பானதா இல்லையா எனக் காணவும்.
 • சமையல் பாத்திரங்களை வெய்யிலில் காய வைப்பதற்கு அலமாரி போன்ற ஒன்றைச் செய்யவும்.
 • நமது கைகளை தூய்மையாகவும் கிருமிகள் இல்லாதபடியும் எப்படி வைத்துக்கொள்வது எனக் கேட்கவும்? வீட்டில் வைத்து கைகளைக் கழுவுவதற்கு நம்மிடம் சோப்பு இருக்கிறதா? அருகாமையில் இருக்கும் கடையில் ஒரு சோப்பு என்ன விலையாகிறது? நம் உடல்களை எவ்வாறு சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது? நமது பற்களை துலக்குவது எப்படி? கிருமிகள் எங்கிருந்து வருகின்றன, எங்கு வாழ்கின்றன மற்றும் எப்படி அவை பரவுகின்றன? ஈக்கள் எப்படி வாழ்கின்றன, உண்கின்றன, இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன? ஈக்கள் தங்கள் கால்களில் அழுக்கை எப்படி கொண்டு செல்கின்றன? நமது நீர் ஆதார வளங்கள் யாவை? அழுக்கான நீரை பாதுகாப்பான நீராக நாம் எப்படி மாற்ற முடியும்? பிளாஸ்ட்டிக் பாட்டில்கள் எங்கு கிடைக்கும்? நீர் வடிகட்டியாக என்ன துணியைப் பயன்படுத்தலாம்? குடும்ப உறுப்பினர்கள் உணவு தயாரிக்கும்போதுஎந்த சுகாதார பழக்கங்களை உபயோகிக்கின்றனர்? அதிகமான அளவில் கிருமிகளைக் கொண்டிருக்கக் கூடிய இடமானது வீட்டிலோ அல்லது சமுதாயத்திலோ எங்கிருக்கிறது?

ஒரு ஈபொறி, தண்ணீரை தூய்மையானதாக ஆக்க வெய்யிலைப் பயன்படுத்தல், அல்லதுமணல் வடிகட்டி, Wash Mitt அல்லது ஒரு டிப்பி டாப்,அல்லது வேறு எந்தத் தகவல்களுக்கும் தயவு செய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய தளங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

7. ஊட்டச்சத்து (Tamil, Nutrition)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

7 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள்: ஊட்டச்சத்து

 1. நம்மை உந்தித்தள்ளுகின்ற, வளர்வதற்கு உதவுகின்ற, நம்மை பிர்காசிக்கச் செய்கின்ற உணவானது நம் உடலை வலிமையாக்குகிறது!
 2. நாம் உணவைக் குறைவாக வும், கண்டவற்றை உண்பதாலுமே ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. சாப்பாட்டின் போது சரியான அளவு சரியான அளவு உட்கார்ந்து பகிர்ந்து உண்பதன் மூலம் அதைத் தவிர்க்கவும்.
 3. 2 வயதுக்கும் குறைவான வயதுடைய குழந்தைகள் நன்றாக வளர்ந்து வருகிறார்களா என சோதித்துக்கொள்வதற்காக 5s மருத்துவகங்களில் அவர்களின் எடையை அவ்வப்போது அளவெடுக்க வேண்டும்.
 4. குழந்தைகள் மெலிந்து காணப்பட்டால் அல்லது முகத்தில் அல்லது காலில் வீங்கியிருந்தால் அல்லது சுறுசுறுப்பில்லாமல் அமைதியாக இருந்தால், அவர்கள் சுகாதார பணியாளர் ஒருவரைப் பார்க்க வேண்டும்.
 5. குழந்தைகள் சுகவீனமாக இருக்கும்போது அவர்களுக்கு பசிக்காது. அவர்களுக்கு ஏராளமான பானம், சூப் மற்றும் வழக்கத்தை விட அதிகமான உணவு கொடுக்கவும்
 6. தாய்ப்பால் மட்டுமே பிறப்பிலிருந்து 6 மாதங்கள் வரைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்கின்ற ஒரே உணவாகும். அது மேலும் செல்ல, வளர, பிரகாசிக்கச் செய்கிறது!
 7. 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு தாய்ப்பாலுடன் மசித்த அல்லது குடும்பத்தினர் உண்கின்ற உணவினை அரைத்து நாளொன்றுக்கு 3 அல்லது 4 முறை கொடுக்க வேண்டும்; அத்துடன் ஒவ்வொரு உணவுக்கும் இடையில் நொறுக்குத்தீனியும் கொடுக்க வேண்டும்.
 8. வெவ்வேறு நிறம் கொண்ட இயற்கை உணவுகளை ஒவ்வொரு வாரமும் உண்பதே ஆரோக்கியமான சரிவிகித உணவை உண்பதற்கான சிறந்த வழியாகும்.
 9. சிகப்பு, மஞ்சள் மற்றும் பச்சை நிற காய்கறிகள், நுண்ணிய ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்தவையாகும். இவை பார்ப்பதற்கு சிறியவை, ஆனால் அவைதான் நம் உடலை வலிமையக்குகின்றன.
 10. புழு நீக்க மாத்திரைகளைக் கொண்டு புழுக்களைக் கொல்வது எளிது மற்றும் விலை மலிவானது. அம்மாத்திரைகள் சுகாதாரப்பணியாளர்களால் 6 அல்லது 12 மாதத்திற்கொருமுறை கொடுக்கப்படுகின்றன.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org .

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

ஊட்டச்சத்து: குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • நம்முடைய சொந்த மொழியில் சொந்த சொற்களை பயன்படுத்தி ஊட்டச்சத்து பற்றி செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மறந்துவிடாமல் இருக்க இவற்றை மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவும்!
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் நமது குடும்பத்தினருடன்ன் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 • மற்ற குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு பெரியவருடன் சேர்ந்து வளர்ச்சிக்கான ஒரு அட்டவணைப் படத்தைத் தேடி அதிர்லிருக்கும் வரிகளுக்கு என்ன அர்த்தம் எனப் பாருங்கள். இதுவே சில சமயங்களில் ஆரோக்கியத்திற்கான சாலையின் அட்டவணைப் படம்; இதனை உங்கள் உடல் ஆரோக்கிய மருத்துவகத்தில் காணலாம்.
 • ஒரு உடல் ஆரோக்கிய மருத்துவகத்திற்கு சென்று குழந்தைகள் எடை போட்டுப் பார்க்கும்போது அவர்களின் எடையை எப்படி வளர்ச்சிக்கான அட்டவணைப் படத்தில் குறிக்கிறார்கள் எனப் பாருங்கள்.
 • ஒரு உடல் ஆரோக்கிய மருத்துவகத்திற்கு சென்று குழந்தைகள் எடை போட்டுப் பார்க்கும்போது அவர்களின் எடையை எப்படி வளர்ச்சிக்கான அட்டவணைப் படத்தில் குறிக்கிறார்கள் எனப் பாருங்கள்.
 • ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் குழந்தைகள் உள்ளனவா என்று அவர்களுக்குத் தெரியுமா என்றும் மற்றும் உதவுவதற்கு அவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்றும் கலந்துரையாடவும்.
 • என் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொரு நாளும் / ஒவ்வொரு வாரமும் என்ன சாப்பிடுகிறார்கள் என பதிவு செய்யவும். இயற்கையான நிறங்களில் எவ்வளவு நாம் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் சாப்பிடுகிறோம்? நம் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் வளரவும் மிளிரவும் செய்கிறார்கள் என்பதை உறுதி செய்யும் விதமாக ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமான உணவு கிடைகிறதா? நமக்கு எப்படித் தெரியும்? ஒருவர் எவ்வளவு குறைவாக சாப்பிடுகிறார் என கவனிக்கும்படியாக குறிப்பாக வயதான அல்லது இள வயதினர் எவரேனும் இருக்கிறாரா?
 • ஒருவரை அவர் சாப்பிடும் உணவுதான் சுகவீனமடையக் காரணமாகிறது என்பதற்கான கதைகளைக் கூறக் கேட்கவும்.
 • ஒரு குழந்தை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளது என்பதை எப்படி அறிகிறார்கள் என பெற்றோர், உடல் ஆரோக்கியப் பணியாளர்கள் அல்லது பிறரிடம் இருந்து கண்டறியவும்.
 • உணவுப்பொருட்களின் படங்களைக் காட்டுகின்ற பல்வேறு கட்டங்கள் கொண்ட அட்டையை சிசுக்கள் மற்றும் இளம் குழந்தைகளுக்கு வரைந்து காட்டி அதில் அந்த உணவு ஏன் கெட்ட உணவு என அதன் பக்கத்தில் எழுதவும்.
 • 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு தங்கள் குழந்தைகளின் முதலாவது உணவாக தாய்மார்கள் கொடுக்கும் உணவு எது எனக் கண்டுபிடியுங்கள்? தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்மார்கள் எவ்வளவு அடிக்கடி உணவூட்டுகிறார்கள்? அவர்கள் பதில்களை பதிவு செய்து நண்பர்களுக்கு முடிவுகளைக் காட்டுகிற ஒரு அட்டவணைப் படத்தை பின்னொரு சமயத்தில் அவர்கள் செய்யலாம்.
 • சமூகத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்களுக்குக் கிடைக்கப்பெறுகின்ற வைட்டமின் நிறைந்த உணவுகளையும் இந்த உணவுகள் (சந்தையிலோ அல்லது வீட்டிலோ) எப்படித் தயாரிக்கப்படுகின்றன எனக் கண்டறியவும்.
 • உணவு எப்படித் தயாரிக்கப்படுகிறது, தட்டுக்களும் பாத்திரங்களும் எப்படி கழுவப்படுகின்றன மற்றும் உணவு தயாரிக்கின்ற நபர்கள் எப்போது தங்கள் கைகளைக் கழுவுகின்றனர் மற்றும் அதை முறையாகச் செய்கின்றனரா என கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
 • ஒரு வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம் உன்கின்ற உணவுகள் பற்றி படங்கள் வரையவும் மற்றும்/அல்லது எழுதவும். அனைத்து உணவுகளுக்கும் நாம் வண்ணம் சேர்க்கலாம் அல்லது வண்ண பெயரட்டைகளை எழுதலாம்.
 • குழந்தைகளின் முதன் முதலான உணவாகவும் 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு உணவாகவும் தாய்மார்கள் கொடுக்கும் உணவு எது எனக் கண்டுபிடியுங்கள் மற்றும் பதில்களை பதிவு செய்து பின்னொரு சமயத்தில் அதற்கான முடிவுகளைக் காட்டுகின்ற அட்டவணைப் படத்தை தங்கள் நண்பர்களிடம் காட்டுங்கள்
 • சிசுக்கலுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எந்த உணவு நல்லது அல்லது எந்த உணவு கெட்டது எனவும் அது ஏன் எனவும் தெரிந்துகொள்ளவும். இந்த உணவின் படங்களை நாம் வரையலாம் மற்றும் கட்டங்களுடன் கூடிய ஒரு வரைபடம் செய்து நமது முடிவுகளைக் காட்டலாம்.
 • ஒரு குழந்தை வளர்ச்சியடைவதைச் சரிபார்க்க வளர்ச்சிக்கான கட்டங்களைக் காட்டும் வரைபடம் எப்படி காட்டுகிறது எனக் கேட்கவும். உணவை உலர வைக்க அல்லது பாட்டிலில் அடைக்க அல்லது உணவை புதிதாகவே இருக்க வைப்பதற்கு என்ன வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? இயற்கையாகவே வண்ணமயமான உணவை சாப்பிடுவது முக்கியம், ஏன்? மக்கள் உடல்நலக்குறைவு அடைந்து அதன் பின்னர் குணமடைந்து வருகையில் என்ன உணவுகள் சாப்பிடுவதற்கு நல்லவை.
 • தாய்ப்பால் பற்றியும் அது ஏன் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்பதற்கான காரணங்கள் பற்றியும் சுகாதார ஊழியர்களிடமிருந்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்,.
 • சுகவீனமடைந்த ஒரு குழந்தைக்கு போதுமான அளவுடைய நல்ல உணவு மற்றும் பானம் கிடைக்கச் செய்வதற்கு நாம் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்கவும்.
 • நமது சமூகத்தில் / நம் நண்பர்களிடையே உள்ள தாய்மார்களில் யாரெல்லாம் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் புகட்டினார்கள், ஏன்? ஒரு குழந்தை வளர்ச்சியடைகிறபோது தாய்ப்பால் எப்படி மாறுகிறது எனக் கேட்கவும். குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் பாட்டில்கள் ஏன் ஆபத்தானவை?
 • உணவு மோசமாகி அது, சாப்பிடுவதற்குப் பாதுகாப்பாக இல்லை என்று மற்றவர்களிடம் எப்படிச் சொல்வது என தங்கள் மூத்த சகோதர சகோதரிகளிடம் குழந்தைகள் கேட்டுத்தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்பு கொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org

8. குடல் புழுக்கள் (Tamil, Intestinal Worms)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

8 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள்: குடல் புழுக்கள்

 1. மில்லியன்கணக்கான குழந்தைகள் தங்கள் உடல்களின் உள்ளே புழுக்கள் வாழ்ந்தபடி இருக்கிறார்கள், இது உடலின் ஒரு பகுதியாகிய சிறுகுடல்கள் எனும் பகிதியாகும். இங்குதான் நாம் சாப்பிடும் உணவு நமது சரீரங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 2. பல்வேறு வகையான புழுக்கள் நம் உடலில் வாழ முடியும்: சுருட்டுப்புழு, வால்புழு, கொக்கிப்புழு மற்றும் பில் ஹர்ஸியா (ஸ்கிஸ்ட்டோசோமியாசிஸ்). மற்ற புழுக்களும் இருக்கின்றன!
 3. புழுக்கள் நம்மை சுகவீனம் அடைய அல்லது பலவீனமடையச் செய்யலாம். அவை வயிற்றுவலி, இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் சுகவீனத்தை உண்டாக்கலாம்.
 4. புழுக்கள் உங்கள் உடலில் வாழ்கின்றன என்பது அவை உங்களுக்குத் தெரியாது, ஆனால் சில நேரங்களில் உங்கள் மலத்தில் புழுக்களைப் பார்க்க முடியும்.
 5. புழுக்களும் அவற்றின் முட்டைகளும் நம் உடலில் பல்வேறு விதங்களில் நுழைகின்றன. அவை பதுகாப்பற்ற நீனைப் போலவே உணவு மற்றும் பானங்களில் நுழைகின்றன. மற்றவை வெற்றுப்பாதங்களில் நுழைகின்றன.
 6. புழு நீக்க மாத்திரைகளைக் கொண்டு புழுக்களைக் கொல்வது எளிது மற்றும் விலை மலிவானது. சில புழுக்கள் பொருத்தவரை, அவை சுகாதாரப்பணியாளர்களால் 6 அல்லது 12 மாதத்திற்கொருமுறை கொடுக்கப்படுகின்றன
 7. புழுக்களின் முட்டைகள் சிறுநீர் அல்லது மலத்தில் வாழ்கின்றன. கழிவறைகளைப் பயன்படுத்தவும் அல்லதுசிறுநீர் மற்றும் மலத்தை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றவும். மலம் அல்லது சிறுநீர் கழித்த பின்னர் உங்களுடைய கைகளை சோப் கொண்டு கழுவிக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு இளையவர் யாருக்காவது உதவுங்கள் இதனால் புழுக்களின் முட்டைகள் உங்கள் கையில் நுழையமல் இருக்கும்.
 8. உணவு, சாப்பிடுவது அல்லது குடிப்பது, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் கழுவுதல் ஆகியவற்றுக்கு முன்னரும் பாக, மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழித்தபின்னரும் சோப்புடன் கைகளை கழுவுவதன் மூலமும், மற்றும் காலணிகள் அணிதல் ஆகியவற்றின் மூலம் புழுக்கள் உங்கள் உடலுக்குள் நுழைவதை தடுத்து நிறுத்துங்கள்.
 9. சில புழுக்கள் மண்ணில் வாழ்கின்றன, எனவே அதைத் தொட்டுவிட்டபின்னர் எப்போதும் உங்கள் கைகளை சோப்புடன் கழுவ வேண்டும்.
 10. சாப்பிடுவதற்கான காய்கறிகள் அல்லது பழங்களைக் கழுவும் போது, மனிதக்கழிவுகள் இல்லாத நீரைப் பயன்படுத்தவும்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org.

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

சிறுகுடல் புழுக்கள்: குழந்தைகள் என்ன செய்ய முடியும்?

 • உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்தச் சொற்களை பயன்படுத்தி சிறுகுடல் புழுக்கள் பற்றிய செய்திகளை உருவாக்குங்கள்!
 • செய்திகளை மறந்துவிடாமல் இருக்க இவற்றை மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவும்!
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் நமது குடும்பத்தினருடன்ன் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 • வினாடிகளை எடுத்து, புழுக்களைப் பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரிந்திருக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு ‘உங்கள் கால்களைக் கொண்டு வாக்களிக்கவும்’ என்பதைப் பயன்படுத்துங்கள்.
 • புழுக்களைப் பற்றி ஒரு கதைக்குச் செவிசாயுங்கள், அதனால் நம் கைகளை கழுவுவதன் மூலம் புழுக்கள் எப்படித் தடுக்க முடியும் என்பதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
 • நமது பள்ளியில் உணவு எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதையும் நமது சமையல்காரர் புழுக்களிடமிருந்து எவ்வாறு உணவு பாதுகாப்பாக வைக்கிறார் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
 • மண்ணிலும் தண்ணீரிலும் நுழைந்துவிடுகின்ற புழு முட்டைகள் பரவாமல் தடுக்க குலியலறை அல்லது கழிப்பறையையே எப்போதும் பயன்படுத்துங்கள்.
 • நமது கைகளை முறையாகக் கழுவுவதற்கு சோப்பு, தண்ணீர் மற்றும் சுத்தமான துணிகள் அவசியம்.
 • நமது குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் புழுக்களைப் பற்றி என்ன தெரிந்து கொண்டார்கள் என்பதைக் கண்டறிய ஒரு கருத்தாய்வு நடத்துங்கள்.
 • வஞ்சகமான புழுக்கள் பற்றியும் குழந்தைகள் இந்த வஞ்சகமான புழுக்கள் தங்கள் குடும்பத்தின் உணவை திருடுவதை எப்படி தடுக்கிறார்கள் என்பது பற்றியும் ஒரு நாடகம் நடத்துங்கள்!
 • உணவுப்பொருட்களை எப்படி பாதுகாப்பாகவும், புழுக்கள் இல்லாதபடியும் எப்படி வைத்திருப்பது, பச்சைக்காய்கறிகளை உண்பதற்கு முன்னால் எப்படி கழுவுவது, மாமிசத்தை முறையாக சமைப்பது மற்றும் உணவு சமைப்பது எப்படி என்பது பற்றிய சுவரொட்டிகளைத் தயாரிக்கவும்
 • நமது குடும்பம், வகுப்பறை அல்லது குழுவிற்கு ஒரு டிப்பி டாப் அல்லது ஒரு கை கழுவும் இடத்தை எப்படி செய்வது எனக் கண்டறியவும்.
 • புழுக்கள் பரவாமல் தடுப்பது எப்படி அல்லது எப்போது, எப்படி நமது கைகளை கழுவுவது என்பதை ஞாபகப்படுத்துவது என்பது பற்றி ஒரு பாடல் எழுதுங்கள்.
 • காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உண்பதற்கும் சமைப்பதற்கும் முன்னால் கழுவ வேண்டும் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டும் வகையில் ஒரு சுவரொட்டியை உருவாக்குங்கள்.
 • புழுக்கள் பரவுவதை எப்படி நிறுத்தலாம் என்பதைப் பற்றி ஒரு நாடகம் அல்லது பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியை உருவாக்கவும்.
 • புழுக்களைப் பற்றிய நமது அறிவை சோதித்துக்கொள்வதற்காக கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புங்கள் என்னும் ஒரு விளையாட்டை உருவாக்கி விளையாடவும், அல்லது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்யும் முன்பாகக ைகளைக் கழுவுவது எப்போது என்றும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்த பின்னர் கழுவுவது எப்போது என்றும் தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு வினாடி வினா ஒன்றை உருவாக்கி அதை செய்யவும். உதவிக்கு கீழே உள்ள கேள்விகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
 • நாம் உண்ணும் உணவை நமது உடல்கள் எப்படி உபயோகிக்கின்றன எனக் கேட்கவும்? நமது பெருங்குடல் எவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறது? புழுக்கள் நம் உணவை எப்படி எடுத்துக்கொள்கின்றன? ஒரு நாடாப்புழு எவ்வளவு நீளம் வளரும்? எத்தனை வகையான புழுக்கள் உள்ளன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? நீங்கள் வாழுமிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும் புழுக்கள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தவை? உங்கள் உடலில் புழுக்கள் இருக்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? புழு நீக்கும் மருந்து உங்களுக்கு எங்கு கிடைக்கும் மற்றும் யாருக்கு அது தேவை? ஒரு புழு ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை முட்டைகள் இடும்? புழுக்கள் நமது உடலில் இருந்து உணவை எடுத்துக்கொள்வதுபோலவே வைட்டமின் ஏ போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் – நமக்கு வைட்டமின் ஏ ஏன் தேவை என உங்களுக்குத் தெரியும்னா? புழுக்களின் குஞ்சுகள் லார்வாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நமது சருமத்தின் ஊடாக நமது உடலில் நுழையக்கூடிய புழுவின் லார்வா எது? கழிப்பறை அல்லது கழிவறைகளைப் பயன்படுத்துவது என்பது புழுக்கள் பரவாமல் நாம் மலம் கழிப்பதற்கு எவ்விதத்தில் உதவுகிறது? நமது பள்ளிக்கூடத்தில் புழு நீக்கம் செய்வதற்கென ஒரு நாள் ஒதுக்கப்படுகிறதா? அவை எப்போது? அனைவருமே ஒரே நாளில் புழு நீக்க மாத்திரைகளை பெறுவது ஏன்? உலகில் எத்தனை குழந்தைகளுக்கு புழுக்கள் இருக்கின்றன? புழுக்கள் பரவாமல் தடுப்பது என்பது ஏன் முக்கியமானது? நமது செரிமான அமைப்பு பற்றி – அது எப்படி வேலை செய்கிறது மற்றும் அதனை வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்க புழுக்கள் என்ன செய்கின்றன? ஒரு புழுவின் முட்டை எவ்வளவு சிறியது? உங்களுக்குத் தெரிந்து ஒரு சிறிய பொருள் எது? தண்ணீர் சுத்தமாக அல்லது கலங்கலாக இருக்கிறது என எப்படிச் சொல்வது? தாவரங்கள் வளர்வதற்கு எது அவசியம்? தாவரங்களுக்குக் கொடுப்பதற்கான பாதுகாப்பான உரத்தை நாம் எப்படிச் செய்வது?

ஒரு டிப்பி டாப் அல்லது ஒரு கை கழுவும் இடம் அல்லது ஒரு காலியிடங்களை நிரப்புக விளையாட்டு,அல்லது வேறு எந்தத் தகவல்களுக்கும் தயவு செய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய தளங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

9. விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்களைத் தடுத்தல் (Tamil, Accidents & Injury Prevention)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

இதோ 9 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள்: விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்களைத் தடுத்தல்

 1. சமையலறைகளே இளம் குழந்தைகளுக்கு அதிக ஆபத்தான பகுதிகளாகும். குழந்தைகளை தீ மற்றும் கூரான கனமான பொருட்கலில் இருந்து தூரமாக இருக்க வைக்கவும்.
 2. தீயிலிருந்து கிளம்பும் புகையை குழந்தைகள் சுவாசித்துவிடாமல் தடுக்க வேண்டும். அது சுகவீனம் மற்றும் இருமலை உண்டாக்குகிறது.
 3. விஷமாக இருக்கும் எதையும் குழந்தைகளுக்கு எட்டாமல் வைக்க வேண்டும். காலியான குளிர்பான பாட்டில்களில் விஷம் எதையும் போட்டு வைக்க வேண்டாம்.
 4. ஒரு குழந்தைக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டுவிட்டால், அந்தக் காயத்தின் மீது குளிர்ந்த நீரை உடனே ஊற்றி விடவும். இதனை வலி குறையும் வரை செய்யவும் (10 நிமிடங்கள் அல்லது கூடுதல் நேரத்திற்கு).
 5. வாகனங்களும் மிதிவண்டிகளும் ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தைகளைக் காயப்படுத்துகின்றன அல்லது கொன்றுவிடுகின்றன. அனைத்து வாகனங்கள் பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கவும் மற்றும் எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பது என்றும்கூட காண்பிக்கவும்.
 6. கத்திகள், கண்ணாடி, மின்சார பிளக்குகள், ஒயர்கள், ஆணிகள், ஊசிகள் முதலானவற்றின் ஆபத்துக்களிலிருந்து குழந்தைகளைக் காக்கவும்.
 7. குழந்தைகள் அழுக்கு கைகளை வாயில் வைக்காமல் அல்லது சிறிய பொருட்களை (காசுகள், பொத்தான்கள்) வாய்க்கு அருகில் கொண்டு செல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும், ஏனெனில் இவை சுவாசித்தலை அடைத்துவிடும்.
 8. நீர் இருக்கும் இடங்களுக்கு ( ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், கிணறுகள்) அருகில் குழந்தைகளை விளையாடவிடாமல் தடுக்கவும், ஏனெனில் அவர்கள் நீரில் விழுந்துவிடலாம்.
 9. வீடு அல்லது பள்ளிக்காக முதல் உதவி தொகுப்பை (சோப்பு, கத்தரிக்கோல், கிருமிநாசினி மற்றும் ஆண்டிசெப்ட்டிக் கிரீம், பஞ்சு, தெர்மாமீட்டர், பேண்டேஜ்கள்/பிளாஸ்ட்டர்கள் மற்றும் ORS ) உருவாக்கவும்
 10. உங்கள் குழந்தையுடன் புதிய இடங்களுக்குச் செல்லும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்! இளம் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து உண்டாக்குபவை பற்றி கவனித்து கேட்டுவைக்கவும்.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org .

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்களைத் தடுத்தல்: குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • நமது சொந்த மொழியில் நமது வார்த்தைகளையே பயன்படுத்தி விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்களைத் தடுத்தல்பற்றிய செய்திகளை உண்டாக்கவும்!
 • செய்திகளை மறந்துவிடாமல் இருக்க இவற்றை மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவும்!
 • இந்தச் செய்திகளை இதர குழந்தைகள் மற்றும் நமது குடும்பத்தினருக்கும் பகிர்ந்துகொள்ளவும்!
 • விஷமான பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைப்பது பற்ரிய சுவரொட்டிகளை உண்டாக்கவும்: அவற்றை எப்படி சேமிப்பது, பெயரட்டை இடுவது மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எட்டாமல் தூர வைப்பது.
 • எவரேனும் ஒருவர் காயப்பட்டாலும்கூட நாம் உபயோகிப்பதற்காக முதல் உதவித் தொகுப்பினை உண்டாக்கவும்.
 • இளம் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான பாதுகாப்பான விளையாட்டு பொம்மைகளை உண்டாக்கவும்.
 • ஒரு அவசர நிலையில் ஆறு அல்லது ஏரியில் உபயோகிப்பதற்கான ஒரு கயிறு அல்லது மிதவையை உண்டாக்கவும்.
 • நமது பள்ளிக்காக முதல் உதவித் தொகுப்பினை உண்டாக்கவும்.
 • குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஒவ்வொருவரிடமும் உண்டாக்க வல்ல பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்தை உருவாக்கவும்.
 • நமது சமூகத்திற்குள்ளாக குழந்தைகள் விழுந்து மூழ்கிவிடுவதற்கான ஆபத்து உள்ள நீர்நிலை எங்கிருக்கிறது மற்றும் குழந்தைகலுக் க்ப்பாபதற்காக என்ன செய்யலாம் என்ற ஒரு ஆய்வைச் செய்யவும்
 • ஆனால் ஏன்? விளையாட்டை விளையாடவும் வீட்டில் ஏற்படும் ஆபத்துக்கள் பற்றிய விளையாட்டு.
 • நமது வீடுகளைப் பாதுகாப்பான ஒரு இடமாக ஆக்கும் வழிகள் பற்றி சிந்தியுங்கள் மற்றும் சுவரொட்டிகள், பாடல்கள் மற்றும் விளையாட்டுக்கள் பற்றிய யோசனைகளைப் பகிருங்கள்.
 • சுகாதாரப்பணியாளர் ஒருவரிடம் பள்ளி மற்றும் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய முதல் உதவித் தொகுப்பினை கண்டுபிடிக்கவும்.
 • உருவாக்கி விளையாடவும் Spot the Dangers எனும் விளையாட்டை ஒரு சுவரொட்டியில் அல்லது வரைபடத்தில் வரைந்து, விபத்துக்களுக்கான அனைத்து ஆபத்துக்களையும் காண முடிகிறதா என்று பாருங்கள்.
 • சாலைகளில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை உண்டாக்க வல்ல பிரச்சாரத்தை துவக்கவும்.
 • ஒரு குழந்தையை கவனித்துக்கொள்ளும் பொறுப்பில் நான் இருக்கையில் பாதுகாப்புடன் இருப்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு வேண்டும் , இது பற்றிய நாடகம் செய்து காட்டவேண்டும்
 • அடிப்படையான முதல் உதவியைக் கற்றுக்கொள்ளவும், இதனால் ஒரு அவசர நிலைமைஇல் நம்மால் உதவ முடியும், நமது முதலுதவி திறன்களை வளர்த்துக்கொண்டு பழக்கப்படுத்த முடியும், நமது நண்பர்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இது பற்றி எடுத்துச்சொல்ல முடியும்.
 • நமது வீட்டில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்களை வரையறுக்கவும் கண்டுபிடிக்கவும்
 • சிறு குழந்தைகளுக்கு காயம் ஏற்படுவதற்கான நமக்குத் தெரிந்த ஆபத்துக்கள் பற்றி பெரியவர்களிடம் சொல்லி வைக்கவும்.
 • ஒரு சிசு மூச்சுத்திணறும்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என கற்று வைக்கவும், பெற்றோர், தாத்தா பாட்டிமார்கள், மற்றும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சொல்லித்தரவும்.
 • தீக்காயங்கள், உயரத்திலிருந்து விசுதல், நீரில் மூழுகுதல் அல்லது போக்குவரத்து நெரிசலான சாலைகளில் இருக்கும் பொதுவான ஆபத்துக்களைக் கண்டறிய கற்றுக்கொள்ளவும்.
 • வீட்டில் தீக்கயங்களுக்கான ஆபத்துக்கள் என்னவென்னக் கேட்கவும்? யாரோ ஒருவருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? சமையலறையில் சூடான பொருட்கள் மற்றும் திரவங்களில் இருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பாக எப்படி வைக்கலாம்? நமது சமுதாயத்தில் குழந்தைகளையும் இளம் சிறார்களையும் அபாயங்களில் இருந்து தூரமாக வைக்கிறார்களா? அப்படியானால் எப்படி? வளர்ந்து விட்ட குழந்தைகள் அல்லது வயதுக்கு வந்தவர்களைக் காட்டிலும் இளம் குழந்தைகளும் சிசுக்களும் மூச்சுத்திணறலுக்கான ஆபத்துக்கள் அதிகம், ஏன்? யாரோ ஒருவர் நீரில் தத்தளிக்கிறார் எனும்போது நம்மை ஆபத்தில் சிக்க வைத்துக்கொள்ளாமல் அவருக்கு எப்படி உதவுவது?

ஒரு டிப்பி டாப் அல்லது ஒரு முதல் உதவித் தொகுப்பில் எதைச் சேர்ப்பது அல்லது ஒரு ஆபத்துக்களைச் சுட்டிக் காட்டு எனும் சுவரொட்டி,பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கும் தயவு செய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய தளங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

10. எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் (Tamil, HIV & AIDS)

8-14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எளிய வழியில் கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் பகிர்வதற்கான 100 சுகாதார செய்திகள் . ஆகவே இது 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினரையும் உள்ளடக்குகிறது. குறிப்பாக 10-14 வயதிற்கு உட்பட்ட வளர் இளம்பருவத்தினருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாங்கள் உணர்கிறோம், ஏனெனில், இந்தப் பருவத்தில் இருப்பவர்களே தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகளை பெரும்பாலும் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு இப்படி உதவிகரமாக இருப்பதை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது முக்கியமாகும்.

இந்த 100 செய்திகளில் 10 முக்கியமான சுகாதார தலைப்புக்களிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 செய்திகள் என இருக்கின்றன: மலேரியா, வயிற்றுப்போக்கு, ஊட்டச்சத்து, இருமல் ஜலதோஷம் மற்றும் சுகவீனம், குடல் புழுக்கள், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் விபத்துக்கள், காயம் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சிக் கோளாறுகள். பெற்றோர்களும் சுகாதார கல்வியாளர்களும் வீட்டில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் மன்றனங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடன் பகிர்வதற்கான எளிமையான சுகாதார செய்திகள்.

இதோ 10 ஆவது தலைப்புக்கான 10 செய்திகள் : எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ்

 1. நமது உடலானது பிரமிப்பான விஷயம், நாம் சுவாசிக்கின்ற, குடிக்கின்ற, சாப்பிடுகின்ற அல்லது தொடுகின்றவற்றில் இருக்கும் கிருமிகளிலிருந்து நோய்களை அடைவதில் இருந்து இது ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் சிறப்பான வழிகளில் காக்கின்றது.
 2. எச் ஐ வி என்பது ஒரு கிருமி இது வைரஸ் எனப்படுகிறது (V என்பது VIRUS என்பதைக் குறிக்கிறது). இது குறிப்பாகவே மிகவும் அபாயகரமான வைரஸ் ஆகும், கிருமிகளிடமிருந்து நமது உடலைக் காக்கின்ற வேலையை இது தடுத்துவிடுகின்றது.
 3. எச் ஐ வி அபாயகரமாவதைத் தடுக்கின்ற மருந்துகளைத்தான் அறிவியலாளர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் உடலில் இருந்து அதனை அறவே நீக்குவதற்கான ஒரு வழியை எவரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை.
 4. காலப்போக்கில் மருந்துகள் இல்லாமையால் எச் ஐ வி கொண்ட மக்களுக்கு எய்ட்ஸ் வியாதி உண்டாகிறது. எய்ட்ஸ் என்பது உடலை மேலும் மேலும் பலவீனமாக்குகின்ற தீவிரமான சுகவீனங்கள் கொண்ட ஒரு தொகுப்பாகும்.
 5. எச் ஐ வி என்பது உடலுறவின்போது கண்ணுக்குத் தெரியாமல் உடலில் இருக்கும் ரத்தம் மற்றும் இதர திரவங்களில் உண்டாகி அங்கு வாழ்கிறது. எச் ஐ வி என்பது இப்படி பரவுகிறது:1) உடலுறவின்போது, (2) தொற்றிய தாயிடமிருந்து சிசுக்களுக்கு, (3) ரத்தத்தில்.
 6. உடலுறவில் இருந்து எச் ஐ வி தொற்றிவிடாமல் இருக்க மக்கள் கையாளும் வழிகள் (1) உடலுறவு கொள்ளாதிருத்தல், (2) உண்மையான உறவுமுறை கொள்ளுதல் அல்லது (3) ஆணுறைகளை உபயோகித்து உடலுறவு கொள்ளுதல் (பாதுகாப்பான உடலுறவு).
 7. எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் கொண்ட மக்களுடன் விளையாடலாம், உணவைப் பகிர்ந்துகொள்ளலாம், குடிக்கலாம், கை குலுக்கலாம் கட்டிப்பிடிக்கலாம். இப்படியான செயல்கள் பாதுகாப்பானவை மற்றும் வைரஸ் தொற்றுவதில்லை.
 8. எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் கொண்ட மக்கள் பயத்துடனும் சோகத்துடனும் இருப்பார்கள். எவர் ஒருவரையும்போலவே அவர்களுக்கும் ோவர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் அன்பும் அரவணைப்பும் தேவை. அவர்கள் தங்கள் கவலைகளைப் பற்றி பேசுவது அவசியம்.
 9. அவர்கள் தங்களுக்குள்ளாக்வும் மற்றவர்களுக்கும் உதவுவதற்கு, தங்களுக்கு எச் ஐ வி அல்லது எய்ட்ஸ் இருப்பதாக நினைக்கும் மக்கள் மருத்துவகம் அல்லது மருத்துவமனைக்கு சோதனைக்காகவும் அல்லது ஆலோசனைக்காகவும் செல்வது அவசியம்.
 10. பெரும்பாலான நாடுகளில், எச் ஐ வி கொண்டிருக்கும் மக்கள் உதவி மற்றும் சிகிச்சையைப் பெறுகின்றனர். ஆண்ட்டிரெட்ரோவைரல் சிகிச்சைமுறை எனப்படும் ஒரு மருந்து (ஏ ஆர் ட்டி) அவர்களை நீண்டகாலம் வாழவைக்க உதவுகிறது.

இந்த ஆரோக்கியம் பற்றிய செய்திகள் சுகாதார அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களால் மீள்பார்வை செய்யப்பட்டு, ORB உடல்நல வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன: http://www.health-orb.org.

இந்தத் தலைப்பு பற்றி புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.

எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ்: குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம்?

 • நமது சொந்த மொழியில் நமது வார்த்தைகளையே பயன்படுத்தி எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றிய செய்திகளை உண்டாக்கவும்!
 • செய்திகளை மறந்துவிடாமல் இருக்க இவற்றை மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவும்!
 • பிற குழந்தைகள் மற்றும் எங்கள் குடும்பங்களுடன் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!
 • எச் ஐவி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றிய சிற்றேடுகள் மற்றும் தகவல்களை சேகரிக்கவும் அவற்றை சமூகத்தினரிடம் சேர்ப்பிக்கவும்.
 • எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றிய நமது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க உடல் ஆரோக்கியப் பணியாளர் ஒருவரை நமது பள்ளிக்கு வரவேற்கவும்.
 • எய்ட்ஸ்-இனால் பாதிக்கப்பட்ட நமது சமூகத்தைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு உதவுவதற்கான வழிகளைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
 • The Lifeline Game விளையாட்டு விளையாடவும் மற்றும் நம்மை எச் ஐ வி க்கு ஆளாக்கிவிடக்கூடிய ஆபத்தான நடவடிக்கைகள் பற்றி கண்டுபிடிக்கவும்.
 • உண்மையா அல்லது பொய்யா எனும் விளையாட்டை உருவாக்கி விளையாடவும், இதில் எச் ஐ வி நபருக்கு நபர் எப்படி தொற்றும் என்பதற்கான வழிகள் உள்ளன. இறுதியில் உதவி பெறுவதற்கு கேட்கவும் கேள்விகளை உபயோகிக்கவும்.
 • நெருக்கமான நட்புகள் மற்றும் நமது பாலுறவு உணர்ச்சிகள் பற்றி நமக்கு உதவுவதற்காக வாழ்க்கை திறன்களைக் கற்கவும்.
 • Fleet of Hope Game விளையாட்டை விளையாடி நம்முடைய நெருக்கமான உறவுகளுடன் பழகும்போது எச் ஐ வியிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள என்ன பாதுகாப்பான நடத்தையை தெரிவு செய்வது என கண்டுபிடிக்கவும்.
 • எச் ஐ வி அல்லது எய்ட்ஸ் கொண்டிருக்கின்ற யாரோ ஒருவர் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து சிரமங்களையும் நினைத்துப் பார்த்து உதவி செய்வதற்கு நாம் என்ன செய்வது என்றும் சிந்திக்கவும்.
 • எச் ஐ வி இருப்பதுபோல நடித்துக் காட்டி, எச் ஐ வி கொண்ட எவரோ ஒருவர் பார்க்க எப்படி இருப்பார் எனக் கண்டுகொள்ளவும்.
 • எச் ஐ வி கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகள் பற்றிய கதைகளைக் கேட்டு கலந்துரையாடவும்.
 • எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றி நமக்கு என்ன தெரிந்திருக்கிறது என அறிய ஒரு வினாடி வினா நடத்தவும்.
 • எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றிய நமது கேள்விகளுக்காக நமது வகுப்பில் ஒரு கேள்விப் பெட்டியை துவக்கவும்.
 • எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றிய ஒரு சுவரொட்டியை நமது பள்ளியில் ஒட்டவும்.
 • எச் ஐ வி கொண்டிருக்கின்ற மீனா என்ற சிறுமி அல்லது ராஜீவ் என்ற சிறுவனின் தாயார் எச் ஐ வி கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் தங்கள் தாயை ஏ ஆர் ட்டி மருந்து எடுத்துகொள்வதற்காக மருத்துவகத்திற்கு செல்லுமாறு கூறுவது போல நடித்துக் காட்டவும்.
 • நமது பள்ளி மற்றும் நமது குடும்பத்தினரிடையே விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்த ஒரு எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் செய்ல்பாட்டு கிளப் துவக்கவும்.
 • கேட்கவும் நம் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது? நமது நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு வலுவானதாகவும் செயல்பாட்டுக்கு தயாராகவும் இருப்பதற்கு எந்தவிதமான உணவுகள் உதவுகின்றன? எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த எழுத்துக்கள் எதைக் குறிக்கின்றன? தனக்கு எச்.ஐ.வி இருப்பதாக யாராவது கண்டுபிடித்தால் என்ன நடக்கும்? தனக்கு எச்.ஐ.வி உண்டாவதாக யாராவது கண்டுபிடித்தால் என்ன நடக்கும்? எச் ஐ வி நபருக்கு நபர் எப்படி தொற்றுகிறது? அது எப்படி இல்லாமல் போகிறது? அதற்கு எதிராக நாம் எப்படி காத்துக்கொள்வது? எச் ஐ வி இருப்பதை எப்படி சோதித்து சிகிச்சையளிக்கிறார்கள்? கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தங்களைத் தொற்றிக்கொண்ட எச் ஐ வி குழந்தைகளுக்கு சென்றுவிடாமல் இருப்பதை மருந்துகள் எப்படி உதவுகின்றன? ART (எதிர்ப்பு ரெட்ரோவைரல் தெரபி) எவ்வாறு வேலை செய்கிறது, எப்போது ஒருவர் அதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்? நமது நட்புகள் பாலியல் உறவுகளாக எப்படி மற்றும் எப்போது மாறும்? ஒரு நபர் எவ்வாறு ஆணுறைகளை சரியாக உபயோகிக்கிறார்? (ஆண்/பெண்) எச் ஐ வி யுடன் இருக்கும் நமது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் ஆரோக்கியமாகவும் நலமாகவும் வாழ நாம் கொடுக்கும் ஆதரவுக்கான சிறந்த வழிகள் எவை? எச் ஐ வி மற்றும் எய்ட்ஸ் கொண்ட மக்களுக்கு உதவுகின்ற மிக அருகாமையில் இருக்கும் மருத்துவகங்கள் எங்குள்ளன?

ஒரு The Lifeline விளையாட்டு அல்லது ஒரு Fleet of Hope விளையாட்டுஅல்லது ஒரு உண்மையா அல்லது பொய்யா எனும் விளையாட்டு,பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கும் தயவு செய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய தளங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்